Παιδιά στην Ευρώπη
Παιδιά στην Ευρώπη είναι ένα περιοδικό για εκείνους που εργάζονται με ή για παιδιά ηλικίας 0-10 ετών και για εκείνους που ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους όσους θέλουν να είναι ενήμεροι για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις έρευνες και ζητήματα καλής πρακτικής.

Εκδίδεται ταυτόχρονα σε δεκατέσσερις γλώσσες από ένα δίκτυο περιοδικών από δεκαέξι χώρες.


Παιδιά στην Ευρώπη
Doudoumis Publications,
60 Mavromichali,
10680 Athens
www.doudoumis.gr
e-mail: info@doudoumis.gr, doudoumi@hol.gr, enish@otenet.gr

| Bambini in Europa | Kinderen in Europa | Børn in Europa | Children in Europe | Kinder in Europa | Enfants d'Europe | Djeca u Europi | Infância na Europa | Infància a Europa | Infància en Europa | Barn i Europa | Dzieci w Europie | Παιδιά στην Ευρώπη