Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 

Fundacja działa od 2003 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia równego startu życiowego wszystkim dzieciom w wieku 0-10 lat. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. 


Comenius Foundation for Child Development 
ul. Flory 1/8 
00-586 Warszawa 
tel. (+ 48 22) 652 30 82 
(+48 22) 881 15 80 
tel/fax: (+48 22) 849 30 41 
www.frd.org.pl 
frd@frd.org.pl

| Bambini in Europa | Kinderen in Europa | Børn in Europa | Children in Europe | Kinder in Europa | Enfants d'Europe | Djeca u Europi | Infância na Europa | Infància a Europa | Infància en Europa | Barn i Europa | Dzieci w Europie | Παιδιά στην Ευρώπη